W naszej Kancelarii koncentrujemy się na dostarczaniu nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań oddłużeniowych.

Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu, praktycznej znajomości przepisów i narzędzi, które chronią dłużników.

 

Nasze aktywności opierają się na 3 głównych obszarach, które obejmują:

SYSTEM ODDŁUŻENIA FIRMY I OSOBY NIEWYPŁACALNEJ

OCHRONA MAJĄTKU

OBRÓT SPÓŁKAMI

Poznaj szczegóły naszych działań w powyższych sferach:

SYSTEM ODDŁUŻENIA FIRMY I OSOBY NIEWYPŁACALNEJ

Jesteś przedsiębiorcą? Masz zadłużenie?

Oddłużenie dotyczy osoby fizycznej. Osoba fizyczna może posiadać status przedsiębiorcy albo status konsumenta.

Jaka upadłość będzie najbardziej odpowiednia dla Twojego statusu?

Aby to określić, ustalamy 4 kluczowe informacje:

1
Datę niewypłacalności
2
Datę rozpoczęcia (i zakończenia) działalności gospodarczej
3
(Nie)posiadanie majątku wolnego od zobowiązań
4
(Nie)posiadanie pozytywnych przesłanek do ogłoszenia upadłości przez sąd

Co jednak, jeżeli posiadasz firmę przynoszącą obroty? Co jeśli posiadasz nieruchomości?
Wychodzenie z długów to proces, który przebiega na wielu płaszczyznach. Z jednej strony obejmuje działania prawne i finansowe. Z drugiej zaś, co jest dla nas równie istotne, ma też ludzki wymiar.

Nasz cel jest prosty. Pomagamy Polakom i mieszkańcom Unii Europejskiej skutecznie pozbywać się wszystkich długów, bez konieczności ich spłacania. Wykorzystujemy do tego rozwiązania i procedury bazujące na przyjaznych konsumentom normach prawnych. Normy te obowiązują w krajach Europy, głównie w Wielkiej Brytanii. Dzięki transgranicznej upadłości konsumenckiej, z powodzeniem korzystają z nich także obywatele innych państw, w tym Polacy.

Zadzwoń do nas i dokonaj bezpłatnej analizy.

  • Sprawdź swoją zdolność upadłościową

OCHRONA MAJĄTKU

Posiadasz firmę? Generujesz zadowalające obroty, jednak masz sporo rat? Firma, zgodnie z zasadą, upada wtedy, gdy jest w stanie zaspokoić wierzycieli. Wiąże się to ze stratą majątku. Jak zatem skutecznie ochronić swój majątek? Opracowaliśmy już kilkadziesiąt satysfakcjonujących rozwiązań dla naszych Klientów. Z uwagi na profil naszych usług pomagamy Klientom w sytuacjach, w których trudno byłoby od nich wymagać doświadczenia. Są to sytuacje z definicji unikatowe, w których służymy swoim bogatym doświadczeniem, wynikającym z dziesiątek podobnych spraw realizowanych w przeszłości. Wiemy w jaki sposób ochronić Twój majątek przed komornikiem lub innymi instytucjami, które chcą Ci odebrać dorobek życia.

Zadzwoń do nas i dokonaj bezpłatnej analizy. Gdy już zdecydujesz się na współpracę z nami, indywidualnie wycenimy koszt naszych usług.Korzystasz z rozwiązania prawno-podatkowego, z którym prowadzisz dalej działalność w niezmienionej formie. Nawet po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

  • Sprawdź swoją zdolność upadłościową

OBRÓT SPÓŁKAMI

Korzystając z bogatego doświadczenia i doskonałej znajomości rozwiązań prawnopodatkowych, przygotowaliśmy unikatowe rozwiązanie. W ramach naszych usług dajemy możliwość prowadzenia działalności nawet po ogłoszeniu upadłości. W tym celu, wykorzystujemy w pełni legalne alternatywy, które są wolne od ryzyka kontroli skarbowej czy innych organów, egzekwujących zadłużenie. Oto bardziej szczegółowe informacje:

Posiadamy zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędów i zakładów ubezpieczeń,

Posiadamy raport wywiadowni gospodarczej o kupowanej spółce, w tym o jej ewentualnym występowaniu w KRD.

W umowie zbycia udziałów występuje zapis:

  „spółka na dzień:……….. r. nie posiada żadnych zobowiązań finansowych i nie finansowych, a gdyby w przyszłości okazało się, że jest inaczej, Sprzedający zobowiązuje się te zobowiązania wobec wierzyciela zaspokoić w okresie nie dłuższym niż 7 dni”

Nabywcę chroni zapis Kodeksu Spółek Handlowych art. 299 , który mówi, że za zobowiązania przeterminowane odpowiada zarząd spółki. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, oznacza on, że jeżeli zobowiązanie powstało za kadencji poprzedniego zarządu, to właśnie poprzedni zarząd za nie odpowiada.

Każda oferowana przez nas spółka jest wstępnie przez nas sprawdzana,
a Zbywca do transakcji przedstawia:

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami

Bilans i Rachunek Wyników zamknięcia na dzień transakcji.

Protokół zdawczo-odbiorczy przekazywanych dokumentów spółki (dokumenty księgowe, umowy, historię konta spółki, itp.)

Zadzwoń lub napisz do nas. Jesteśmy po to, by dać Ci profesjonalną pomoc. Wiemy jak na dobre rozwiązać Twój problem z zadłużeniem. Zaufaj ekspertom.